Vorbesitzer: Wacker, Hieronymus

GG Autor Titel Jahr
300 [Anonymus] Epigrammata Hellēnika tōn palaiōn poiētōn, kai epitaphia meta tōn epigramatōn Iōacheimou Kamerariou kai Iakōbou tou Mikyllou 1538
301 [Anonymus] In Graecorum Epigrammatum libros quator 1540